Lịch sử Việt Nam

Dân ta phải biết sử ta…. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam – Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học sử Việt để làm gì?

Nhiều người mơ hồ không hiểu tại sao phải học sử. Nhiều người cho rằng nó không thực tế. Rằng ngày nay thời buổi kinh tế thị trường thì làm … Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 11, 2013 · Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cụ Hồ muôn tuổi

CỤ HỒ MUÔN TUỔI Ngày nhỏ, tôi sống cùng ông bà nội ở một làng quê yên bình. Hằng ngày sau bữa cơm tối, trước khi pha ấm trà, mở … Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 11, 2013 · Bạn nghĩ gì về bài viết này?